Featured
user

Download PHP Form Builder v4.5.0 Free on PHP

PHP Form Builder is complete library based on a PHP class, which allows you to program all type of f..

4.5.0
5
Free Download Like 10983

Description

PHP Form Builder is complete library based on a PHP class, which allows you to program all type of form & layout them using simple functions or using it is drag & drop form generator.
License: Trial
Released: Migli
Request: PHP 7.x, PHP 5.5, PHP 5.6, MySQL 5.x
Last updated: 12-08-2021
OS: PHP
Version: 4.5.0
Total download: 36548
Capacity: 13.8 MB

How to use PHP Form Builde Free

About PHP Form Builder Nulled

PHP Form Builder là một thư viện hoàn chỉnh dựa trên một lớp PHP, cho phép bạn lập trình bất kỳ loại biểu mẫu nào và bố trí chúng bằng các hàm đơn giản và / hoặc sử dụng trình tạo biểu mẫu kéo thả của nó.

PHP Form Builder bao gồm các plugin jQuery tốt nhất hiện có và cho phép bạn triển khai chúng theo cách rất đơn giản và trang nhã.

Việc xác thực (trực tiếp và phía máy chủ), gửi email và bản ghi trong cơ sở dữ liệu cũng cực kỳ đơn giản hóa.

Tài liệu này phù hợp cho cả người dùng PHP mới làm quen và lập trình viên có kinh nghiệm.

Nhiều ví dụ về mã có sẵn: Mẫu, “Cách thực hiện”, Tham chiếu hàm, ...

Đảm bảo trợ giúp hiệu quả nhanh chóng.

Rating

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456

Leave a reply

Download Options

Download Link 1

Rating

Price

Category

Top trending